งานสถาปนิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  The Signature Brand Co., Ltd.'s banner
  สาทร
  • ประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ หรือวางสเปคสินค้า
  • บุคลิคดีมีทักษะในการสื่อสาร (ทำงาน 5วัน หยุด 2วัน)
  • มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มสถาปนิก ผู้ออกแบบ
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ landscape อย่างน้อย 2 ปี
  • เขียนแบบ ตรวจแบบ ทำราคา และรู้จักต้นไม้
  • มีประสบการณ์ designer แนวราบ
  Thamada Bangkok Company Limited's banner
  Thamada Bangkok Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ทำงานกับกลุ่มมัณฑนากร สถาปนิก
  • ประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์สวิตซ์ ปลั๊กไฟ