งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Management 1-3 ปี
  • สามารถเขียนแบบวางระบบ Active AIR Quality ได้