งานวิศวกรโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Attention's banner
  Attention's logo
  ตลิ่งชันTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญพื้นฐานด้านวิศวะ
  Nusasiri Public Company Limited's banner
  Nusasiri Public Company Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • วิศกรโครงการ
  • เรามีหลายโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง
  • ปัจจุบันบริษัทขยายและเติบโตทางด้านธุรกิจอสังหาฯ
  Siamnuwat Company Limited's banner
  Siamnuwat Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • ผู้อำนวยการสายงานก่อสร้าง
  • ผู้บริหารสายงานก่อสร้าง
  • วิศวกรโยธาอาวุโส