งานผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการทีมขายต่างประเทศ
  • กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • บริหารจัดการฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s banner
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangrak
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องเขียนจะพิจารณาเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการค้าส่งและ modern trade
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s banner
  Thai Stainless Steel Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงาน Modern Trade อย่างน้อย 9 ปี
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง
  • วิเคราะห์และความคุมค่าใช้จ่ายในการขาย
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s banner
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager อย่างน้อย 3-5 ปี
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย / กำหนดทิศทางการขาย
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo
  Sampantawong
  • ชาย / หญิง
  • คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 10 ปี
  Thai O.P.P. Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  • ขายเชิงกลยุทธ์
  • มีความสามารถในการบริหารงานขาย
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s banner
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายอย่างน้อย10ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  R.X. Company Limited's logo
  Bangsue
  • ประสบการณ์บริหารทีมขายเวชภัณฑ์ยาอย่างน้อย 5 ปี
  • ป.ตรีเภสัชศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ
  • มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะการวิเคราะห์และคิดแบบกลยุทธ์
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีเงินเดือนประจำ สวัสดิการครบ
  • ผลตอบแทน/คอมมิชชั่นสูง
  • โครงการทั่วเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
  ถัด ไป