งานผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Sun Metal Co., Ltd.'s banner
  Sun Metal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต