งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo
  ธนบุรี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจการเงินของบริษัทจดทะเบียน
  • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ในด้านการเงิน/การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • วิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี