งานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Group of Santi-Dharma Foundation's logo

  DIRECTOR OFFICE OF THE PRESIDENT

  Group of Santi-Dharma Foundation
  วัฒนา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีจิตอาสา มีความสนใจเรื่องธรรมะ และ งานการกุศล
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  Galderma (Thailand) Ltd.'s banner
  Galderma (Thailand) Ltd.'s logo

  Marketing Admin (1year contract)

  Galderma (Thailand) Ltd.
  บางรัก
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส หรือปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Administration & Customer Service Officer

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานขายอย่างน้อย 5 ปี
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • รักงานบริการ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  Mentagram Co., Ltd.'s banner
  Mentagram Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ทางด้านธุรการงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
  • มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ยานนาวา
  • จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social
  • หากเคยขายมือถือ Brand Apple มาก่อนจะพิจารณา
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ยานนาวา
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Jay Mart Public Company Limted's logo
  ห้วยขวาง
  • การศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ
  Amnuay Silpa School's banner
  Amnuay Silpa School's logo
  ราชเทวี
  • เรียนรู้ได้เร็ว
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • สามารถสื่อสารได้ดี