งานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 61 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะด้านการสื่อสารในทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีด้าน Microsoft Office
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อTHB 13K - 19,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหรือออกแบบภายใน
  • มีทักษะประสานงานที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Dusit Thani Public Company Limited's banner
  Dusit Thani Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • ประกันกลุ่ม
  • ็ัHybrid Work
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s banner
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Up to THB 30,000, Hybrid ทำงานที่บ้านทุกวันพุธ
  • ประกันกลุ่ม ประกันผู้ป่วยนอก ทำฟันทุกปี
  • ละเอียด เข้าใจงานเอกสาร บัญชี ภาษี มีประสบการณ์
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดง
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า มีใจรักการบริการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี มีทักษะการสื่อสารดี
  • สามารถทำงานได้จากทั้งที่บ้านและที่ออฟฟิศ
  ถัด ไป