• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ
  • Skills in Motion graphic After Effect/ Movie maker
  • สามารถเขียน content ได้

20-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่