• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์โลหะ อย่างน้อย 2 ปี

22-Aug-17

 

Applied
  • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน E-Business plus
  • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร Passport , Visa
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน , ด้านประกันสังคม

20-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีใบรับรองวิชาชีพ จป.

20-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล