• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดการ Hardware และ Software
 • บริหารระบบ NETWORK
 • IMPLEMENT ระบบ ERP

14-Nov-19

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
 • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย

14-Nov-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ชาย/หญิง อายุ 26-37 จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
 • พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Nov-19

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการบริหารเงินของบริษัท
 • นำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจัดทำ cash flow
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย

12-Nov-19

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม SAP
 • การวางแผนและการจัดการ สามารถ Forecast สินค้า
 • รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมาย

11-Nov-19

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

11-Nov-19

THB45k - 90k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • product management
 • Develop marketing plan
 • evaluate trade and consumer promotions

11-Nov-19

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Nov-19

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี AP/GL ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ SAP ได้

09-Nov-19

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied