• เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก
 • การออกเยี่ยมลูกค้า รับฟังความต้องการของลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

19-Oct-20

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quality System
 • Quality Management
 • ISO 14001,50001 , BRC , GMP , IFS , USFDA , FSSC ,

17-Oct-20

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 5 - 7 ปีขึ้นไปในระดับ Manager - AEM
 • เคยมีประสบการณ์ผ่าน HORECA

16-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Able to design network , solution evaluation and
 • Good hands on technical background of SAP
 • High energetic, pro-active and persistent

15-Oct-20

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำเอกสาร Test Run ,การออกมาตรฐานวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 1 ปี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Oct-20

 

Applied
 • ตรวจรับแพ็คเก็จจิ้ง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 1 ปี
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Excel ได้
 • หากใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในด้าน IT ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ทางด้าน IT Infrastructure

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 , ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Computer ได้

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิ ม. 6 หรือปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • ใช้ Computer โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม Excel ได้
 • หากใช้งานระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

15-Oct-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

15-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
 • มีคะแนน Toeic 700+

14-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีการเงิน หรือการบริหารเงิน
 • สามารถอดทนต่อภาวะความกดดันได้ มีความละเอียด รอบคอบ

14-Oct-20

 

Applied
 • ควบคุมการผลิต
 • BRC,GMP,FSSC
 • SAP,ERP

14-Oct-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant Manager / Manager - QMS

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็น

14-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์
 • วิเคราะห์ Customer Insight
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์

13-Oct-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ (HSK 5 ขึ้นไป)
 • ต้องมีคะแนนสอบ TOIEC (> 500), TOFEL (> 450)

13-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied