• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

18-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

18-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales Representatives
 • Energetic and enthusiastic
 • Good manner and sale skill

18-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Export Admin
 • Enthusiastic
 • Challenging

16-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่