• ปวช. ปวส. ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ประกันสังคม+โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา O.T.

22-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่