• เพศ ชาย / เพศ หญิง
  • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / เพศ หญิง
  • จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล