• หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล