• ดูแลระบบ Server, Network และ Cloud
  • บริหารจัดการ Firewall, Router
  • Update Software AntiVirus, Windows Update

19-Aug-19

 

Applied
  • ลูกหนี้ต่างประเทศจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ต่างประเทศ
  • Dynamic AX และ SAP B1
  • ภาษาอังกฤษ การเงิน

19-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่