• วางแผนงาน หาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
  • พัฒนาปรับปรุงระบบงานซ่อมบำรุง
  • บริหารควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรม

12-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่