"vmr associated lp."
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน ที่ vmr associated lp.
  VMR Associated LP./ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็ม.อาร์. แอสโซซิเอท's โลโก้ของ

  Foreman/โฟร์แมนหน้างาน

  VMR Associated LP./ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็ม.อาร์. แอสโซซิเอท
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
  • ต้องการคนมีประสบการณ์ แต่ก็พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
  • มีการปรับค่าจ้างทุกปี พร้อมโบนัสประจำปีตามผลงาน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)