• ปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร / จัดการ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน
  • มีทักษะด้านการจัดการสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

22-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่