• วางแผนและบริหารงานลานจอดได้
 • ประสานงานและเจรจาได้
 • Word Excel Powerpoint คล่องแคล่ว

15-Aug-19

 

Applied
 • Marketing & Sales
 • Nano Technology, Zinc Oxide
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

07-Aug-19

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • สามารถใช้ VB.Net ได้

06-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ขายระบบต่างๆในอาคาร
 • Access Control, Building Automation System (BAS),

06-Aug-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์การซื้อสินค้าเทคโนโลยี
 • ประเมินราคางาน และถอดแบบงานระบบ Security

06-Aug-19

 

Applied
 • Building Automation System
 • After Sales Services, Warehouse
 • Management

06-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied