• รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
  • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
  • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

14-Aug-17

 

Applied
  • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
  • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
  • ออกใบเสร็จรับเงิน

14-Aug-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล