• สถานที่ปฎิบัติงาน ทอสกานาวัลเล่ เขาใหญ่ นครราชสีมา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานห้องอาหารไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่