Trainer Staff

TSKT Co.,Ltd.

อยุธยา

  • ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ
  • มีประสบการณ์ด้านการเป็น Trainner
  • เพศชาย อายุ 30-35 ปี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล