• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SQL, Crystal report
  • พัฒนางานสารสนเทศเพื่อให้เกิดการลดใช้งานกระดาษ
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Node PhP

26-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่