• ป.ตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนิเทศศิลป์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสิงพิมพ์
  • มีความสามารถในด้าน Graphic Design Program

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล