• วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาอาหาร, อื่นๆ
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • ผ่านระบบงาน BRC พิจารณาเป็นพิเศษ*

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่