• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

15-Aug-19

 

Applied
  • สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  • จัดจำหน่ายหน้าร้าน และบน e-Commerce
  • งานการขาย มีทักษะด้านงานแคชเชียร์

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่