• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี งานกฎหมายธุรกิจ
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล