• ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
 • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์
 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมAutocad

16-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย
 • 25-35 ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมอาร์กอนได้ดี และเชื่อม CO2ได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย
 • 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถยก

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช.เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม CNC ได้

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้านการคำนวนงานเครื่องกล
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.โยธา)
 • มีใบ กว.พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว รักการขายและการบริการ

16-Aug-17

 

Applied
 • เสนอขายตู้แช่, เครื่องทำลมเย็น
 • รักงานขาย
 • มียานพาหนะ

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • เสนอราคาสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ออกไปพบลูกค้านอกสถานที่

16-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางกรุงเทพ ปริมณฑลเป็นอย่างดี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล