• จัดเตรียมวาระ รวบรวมเอกสาร ดำเนินการประชุม
 • ประสานงานหน่วยงานราชการ
 • ระสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านเลขานุการบริษัท

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์สายตรงทางด้านธุรกิจ บลจ.
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดีลเลอร์ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนต่างประเทศ
 • กำกับดูแลรายการซื้อขายตารสารต่างๆ ของกองทุน
 • ประสบการณ์3–5ปี ด้าน Dealer ในตลาดเงิน/ตลาดทุน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รวบรวมรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
 • วัดและประเมินผลการดำเนินงาน และความเสี่ยง
 • ประสบการณ์2ปีขึ้นไปด้านงานบริหารความเสี่ยงการเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม
 • ศึกษา และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะ
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Liaise proactively with assigned internal clients
 • Provide advice and guidance to such clients
 • Provide advice n facilitate new products n service

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare and analyze risk status and risk reports
 • Develop and prepare risk self assessment
 • Organize and arrange meeting, Assist other

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • K2 development
 • 3+ years overall application experience
 • Bachelor's Degree in com science

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business, Finance, Marketing
 • Analyze the customer
 • Wealth Management

22-Aug-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • banking, sale, marketing skills
 • cash management

21-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design/develop financial product,solutions,process
 • Review product, market and competitors’ data
 • Develop business strategy for product and service

21-Aug-19

 

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing/Product
 • Analytical and Reporting Skill
 • Data Sourcing and Analytics

21-Aug-19

 

Applied
 • Improve n develop an adequate and effective tool
 • Prepare Liquidity Risk Report
 • Simulate and forecast LCR & NSFR

21-Aug-19

 

Applied
 • Determine IT audit policy,review annual audit plan
 • Manage overall IT audit engagement
 • Develop a thorough understanding of the business

21-Aug-19

 

Applied
 • Analytical Thinking / Problem solving
 • Documentation / Presentaion / Excel Pivot
 • Communication Skill

21-Aug-19

 

Applied
 • Exp 5 in business/product development
 • Near BTS Chidlom and MRT phetchaburi
 • Working 5 days/week

21-Aug-19

 

Applied
 • Near MRT Phetchaburi / BTS Chidlom
 • Working 5 days a week
 • Financial Analysis, Credit Analysis

21-Aug-19

 

Applied
 • Budgeting and financial performance report
 • Finance representative to work with BU planners
 • Experiences in financial planning and analysis

20-Aug-19

 

Applied
 • Near BTS Chidlom and MRT Petchburi
 • At least 2 years experience in MIS
 • Analysis,Tableau, VBA, Excel and reporting skil

20-Aug-19

 

Applied
 • Simultaneous Interpreter support the executives
 • Have strong in English and Thai
 • Support documents and minutes of meeting

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • process improvemnt
 • write business procedure and regulation
 • gather business requirement design

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing business systems
 • Analyze/consider issues related to system
 • Operational procedures

20-Aug-19

 

Applied
 • Center of Regulatory Excellence
 • Analysis regulation and gap with relate parties
 • Center of Regulatory Communication

20-Aug-19

 

Applied
 • ติดต่อ/แนะนำสินเชื่อกลุ่มลูกค้าโครงการบ้านและคอนโด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อเคหะและการบริหารทีม
 • มีทีมตัวแทนขายสินเชื่ออิสระ

20-Aug-19

 

Applied
 • Policy Development and Implementation
 • Portfolio Performance Reporting
 • Coordinate with Collection Unit

20-Aug-19

 

Applied
 • Software Development
 • Programming
 • Unix Shell Script, JAVA Angular,

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit risk model parameters development
 • Statistical model and performing back-testing
 • Develop certain early warning indicators

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit Scoring Model Development and Validation
 • PD/EAD/LGD developments for Customer level
 • Set up Customer Risk Grade / Early Warning Sign

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Add more potential Online partner, e-commerce
 • Manage In-house direct sale performance
 • 3 years experience in unsecured products

20-Aug-19

 

Applied
 • To full responsibility for portfolio of creditcard
 • Develop and implement the market campaigns
 • 5 years experience in portfolio management

20-Aug-19

 

Applied
 • Developing AML/CFT Policy Guideline
 • Conduct risk assessment to the bank's AML/CFT
 • Manage regulatory risk & support Tbank business

19-Aug-19

 

Applied
 • ป.ตรี ประสบการณ์ 3 ปีขึ่นไปด้านวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า
 • พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของวงเง

19-Aug-19

 

Applied
 • Master Degree in Economics or Engineering
 • Experience in Strategic Sourcing field
 • IT sourcing or IT related background

19-Aug-19

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม Microsoft .Net ฯลฯ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Oracle

16-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop relationships n provide financial solution
 • Responsible for the preparation of credit proposal
 • Participative in business development strategies

15-Aug-19

 

Applied
 • Set up credit risk policies & guidelines
 • Conduct credit risk stress testing
 • Credit risk status analysis

13-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Initiate,manage,control including implement MKTact
 • Develop the advertising plan n communication tools
 • Develop Hire Purchase (HP) annual marketing plan

13-Aug-19

 

Applied