QC Staff

THAIYIH METAL WORKS CO., LTD.

ปราจีนบุรี

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล