• มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาสิงพิมพ์ หรือเว็บไซต์
  • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • มีความกระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่