• ตัดต่อ VDO ทำภาพเคลื่อนไหวได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้

14-Aug-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่