• วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช.
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • สามารถทำงานตามเวลาที่ได้รับมอบหมายได้

29-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่