• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หากมีประสบการณ์ ด้าน การประกันคุณภาพ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

07-Nov-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ

07-Nov-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริการการตลาด
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

07-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่