• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ปิดงบการเงิน 3-5ปี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่