• รับทราบความต้องการของผู้ใช้
 • ระดับปริญญาตรี การพัฒนาสารสนเทศ
 • หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมเมอร์ 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์, เคมี, ชีวะ, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage to ensure that processes needed for Quality
 • Male or Female, Bachelor’s degree in Science
 • Minimum 4 year experience and strongly experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for achieving sales targets.
 • Minimum 2 year experience in Medical Devices sales
 • Have connection with customers in operation room

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล