• ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานรวมไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่