• ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี ประสบการณ์ 1 -3 ปี
  • ใช้งาน Word, Excelได้ดี , พูด เขัยนภาษาอังกฤษพอใช้
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม ริเริ่มสร้างสรรค์

27-Oct-20

 

Applied
  • Engineering procurement
  • Minimum 5 years experience
  • TEB offers attractive career opportunities

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่