• ปริญญาตรี/โท สาขา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • รับผิดชอบการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล