• วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปสก.บริหารพื้นที่อาคารสำนักงานเช่าอย่างน้อย 7ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bachelor in HRM or related
  • Training road map, development plan, training need
  • training record and training report

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 28-40 ปี
  • ประสบการณ์งานขายสินค้าเข้าร้านอย่างน้อย 5 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล