• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการการขาย Exclusivity / Key Account

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strategic planning and budget report.
 • Overall in accounting function.
 • managerial level of accounting.

10-Oct-19

 

Applied
 • หัวหน้าการผลิต โรงงานปทุมธานี
 • มีความรู้ด้านการบริหารการผลิตอาหาร / เครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

10-Oct-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์, Help Desk, IT
 • ประจำสำนักงานใหญ่
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำการสำรวจเงินเดือนและผลตอบแทน
 • จัดทำและปรับปรุง Job Description, การประเมินค่างาน
 • จัดทำโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน

09-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตตั้งแต่ 3-5 ปี ขึ้นไป

08-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied