• วางแผนการเข้าพบลูกค้า
  • วางแผนการประมาณการยอดขาย รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้า
  • ทำ Business Review รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • เคยทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล