• ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

04-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล