• มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  • เคยผ่านงานธุรกิจก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว

21-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่