• Age between 25-30 years, Male only
  • Good command in English communication
  • A good knowledge of Medical Device is preferred.

15-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพบำบัด
  • มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล