• เพศชาย อายุ 22 ปึขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล