• กราฟฟิก ดีไซน์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย
  • มีทัศนคติเชิงบวก

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กราฟฟิก ดีไซน์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย
  • มีทัศนคติเชิงบวก

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล