• ออกแบบและคำนวณเครื่องจักรหมุน
  • ตรวจสอบการผลิตให้ตรงกับการออกแบบ
  • ติดตามการผลิตให้ทันกับเวลาในการส่งมอบ

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
  • Experience in Purchasing works would be advantage
  • Good interpersonal, analytical and problem solving

20-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่