• มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ ,การเงิน หรืออื่นๆ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เเละ สรุปประเด็นได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์/IT / อื่นๆที่เกี่ยว
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศได้
 • มีความรู้ด้าน SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรม ABAP
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหา ฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ทางด้าน FI,MM moduleจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,MIS
 • มีประสบการณ์ support การใช้งาน Applicaion
 • มีความรู้ด้าน C#.net programming, SQL database

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล