• เพศหญิง/ชาย อายุ 35-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการปิดงบการเงิน 5-10 ปี

09-Aug-17

 

Applied
  • Male/Female not over 35 years of age
  • Bachelor degree in any business related field
  • Have an experience in Freight Industry (Sales)

06-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล