• เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ระบบ ISO

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล