• สามารถออกแบบและพัฒนา Web Application
  • มีความรู้ และมีประสบการณ์ในด้าน Laravel , SQL
  • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี

16-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่